Adli Olgu Bildirimi

Adli olgu bildirimi hangi durumlarda yapılır?

Ateşli silah yaralanması, intihar girişimi, zehirlenme, darp, trafik kazası, iş kazası, cinsel istismar, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve ihmali, elektirik çarpmaları, …

Kısacası kanunlarla suç olarak tanımlanmış ve yaptırıma bağlanmış durumlarda bildirim sorumluluğu vardır.

 

Adli Olgu bildirimi nereye yapılır?

Adli olgu bildirimi hastane polisi var ise Hastane Polisine, yok ise en yakın Savcılığa, Polis veya Jandarma Karakoluna yapılır.

Ayrıca CMK 158. Maddesine göre bildirimi Cumhuriyet Başsavcılığına bildirme yükümlülüğü bulunan Valilik, Kaymakamlık, Mahkeme, Elçilik, Konsolosluk, İlgili Kamu kurumu yönetimine de yapılabilir. Ancak kanaatimce uygulamada kolaylık sağlaması ve işlemlerin süratle başlatılabilmesi açısından direk olarak Savcılığa yada kolluk güçlerine bildirimde bulunmak daha doğru olacaktır.

 

Adli olgu bildirimi nasıl yapılır?

CMK 158. Maddesinde ihbar veya şikayetin yazılı olarak yada tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabileceği belirtilmektedir.

Hastanelerde bu iş için oluşturulacak bir protokol defteri ve “Adli Olgu Bildirim Formu” işlerin daha kolay, anlaşılır, kayıtlı ve düzenli olmasını sağlayacaktır.  

 

Vakanın adli olup olmadığına kim karar verir?

Hekimlerin sadece bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Olayın adli olup olmadığına, soruşturma gerektirip gerektirmediğine Savcılık karar verir.

 

Adli olgu bildirimi yapılmaz ise ne olur?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 280. Maddesinde “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” suçu, 278. Maddesinde  “suçu bildirmeme” suçu, 279. Maddesinde de “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçu açıklanmıştır.

Kamuda görevli sağlık çalışanları 279. Maddeden sorumlu iken, kamu dışında görevli sağlık çalışanları 280. Maddeden sorumlu tutulabileceklerdir. Yani kamu görevlisi suçu öğrenip de yetkili makamlara bildirmez yada bildirimde gecikirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacaktır. Diğer taraftan özelde çalışan sağlık mensubu suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşıp da bildirmez yada bildirimde gecikirse bir yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacaktır.

Hekimlerin mesleklerine başlarken ettikleri Hipokrat yemininde ve sağlık etiğinde, başvuran kişinin (hastanın) sırrının saklanması ilkesi mevcuttur. Hekim kendisine başvuran ancak hakkında adli olgu bildirimi yapılmasını istemeyen kişi ile karşılaştığında, meslek etiği ve ceza kanunu arasında bırakılmaktadır. Ayrıca kişilerin adli birimlere bildirim endişesi duyması, sağlık hizmetinden yararlanmalarını da engelleyebilecektir.  Bu hem fail hem de adli süreçler ile uğraşmak istemeyen mağdurun ihtiyaç duyduğu halde tedavi almaktan vazgeçmesine neden olabilecektir.

 

 

İLGİLİ KANUN MADDELERİ

İlgili Kanun MaddeleriAdli Olgu Bildirimi

Adli Örnek Alımı

Adli örnek nasıl alınır?

      Alkol - uyucu - uyuşturucu madde analizi için :

                             Sitratlı tüpe (PT, aPTT tüpü) kan örneği

                             Tam idrar tahlili tüpüne idrar örneği alınabilir.

                            Geçmişe yönelik uyutucu - uyuşturucu madde analizi için ise saç örneği alınabilir.

       DNA araştırması için :

                              EDTA'lı tüpe (tam kan tüpüne) kan örneği

                              Gazlı bez üzerine damlatılmış kan örneği

                              Sürüntü çubuğu üzerine damlatılmış kan örneği alınabilir.

 

Kişi izin vermez ise vücudundan örnek alınabilir mi?

            Alınamaz.

Adli Tıp Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri

 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL

Doç. Dr. Taşkın ÖZDEŞ

 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Işıl PAKİŞ

 

Adnan Menderes Üniversitesi TIp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ufuk KATKICI

Prof. Dr. Mustafa Selim ÖZKÖK

Yrd. Doç. Dr. Özlem EREL

Yrd. Doç. Dr. Musa DİRLİK

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Uğur KOÇAK

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sema DEMİRÇİN

Doç. Dr. İbrahim ÜZÜN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ATILGAN

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Mustafa KARAGÖZ

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar BİLGE

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

Prof. Dr. Gürol CANTÜRK

Öğr. Gör. Dr. Ayşin TUĞ

 

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU (Emekli)

Doç. Dr. Nergis CANTÜRK

Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI

Uzm. Bio. Dr. Biyolog H. Nihal AÇIKGÖZ

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Talip ŞENER 

 

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Muhammet CAN

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erhan BÜKEN

 

Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İpek ESEN MELEZ

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sadık TOPRAK

Doç. Dr. Rıza YILMAZ

 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sunay YAVUZ

Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ZEYFEOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Tarık ULUÇAY

Yrd. Doç. Dr. M.Ziya KIR

 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Celal BÜTÜN

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Esin AKGÜL

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Behnan ALPER

Prof. Dr. Mete Korkut GÜLMEN

Prof. Dr. Necmi ÇEKİN

Prof. Dr. Ahmet HİLAL

 

Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman GÖREN

Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI

Yrd. Doç. Dr. Cem UYSAL

Öğr. Gör. Enes ARICA

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yücel ARISOY 

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA 

Prof. Dr. Mehmet Hakan ÖZDEMİR 

Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN

Doç. Dr. İsmail Özgür CAN

Yrd. Doç. Dr. Zehra DEMİROĞLU UYANIKER

 

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bora BÜKEN

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çağlar ÖZDEMİR

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süheyla ERTÜRK

Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ

Prof. Dr. Aytaç KOÇAK

Yrd. Doç. Dr. Ender ŞENOL

Uzm. Dr. Hülya MUTLU

 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim TÜRKOĞLU

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Birol DEMİREL

Doç. Dr. Taner AKAR

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ergin DÜLGER

Doç. Dr. Aysun BARANSEL

Yrd. Doç. Dr. Bekir KARAASLAN

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ali YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZER

 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Harun TUĞCU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOYGAR

Uzm. Dr. Sait ÖZSOY

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER

Doç.Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI

Doç.Dr. Ramazan AKÇAN

 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Osman CELBİŞ

Doç. Dr. Bora ÖZDEMİR

 

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yard. Doç. Dr. A. Taner GÜVEN

 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Prof. Dr. İmdat ELMAS

Prof. Dr. Sermet KOÇ

Prof. Dr. Hüseyin Bülent ÜNER

Prof. Dr. Salih CENGİZ

Prof. Dr. Mustafa Fatih Yavuz

Doç. Dr. Münevver AÇIKKOL

Doç. Dr. Ümit SAYIN

Doç. Dr. Gökhan ERSOY

Doç. Dr. İsmail ÇAKIR

Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ

Yrd. Doç. Dr. Neylan ZİYALAR

Doç. Dr. E.Hülya YÜKSELOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Havva ALTUNÇUL

Yrd.Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKAN

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Belma GÖLGE

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gürsel ÇETİN

Prof. Dr. Sermet KOÇ

Prof. Dr. Gökhan ORAL

Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ

Prof. Dr. Abdi ÖZASLAN

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof.  Dr. Nadir ARICAN

Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN

Prof. Dr  Rasime Şebnem KORUR FİNCANCI

Prof. Dr. İmdat ELMAS

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

Doç. Dr. Ayşen Ufuk SEZGİN 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ramazan KARANFİL

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nurşen TURAN YURTSEVER

Doç.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Doç.Dr. Nurşen TURAN YURTSEVER

 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Salih Murat EKE

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ümit BİÇER

Prof. Dr. Başar ÇOLAK

Yard. Doç. Dr. Ömer KURTAŞ

 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Kağan GÜRPINAR

Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNÜVAR

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Ercüment AKSOY

Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Prof. Dr. Nesime OKBOY YAYCI

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nursel GAMSIZ BİLGİN

Prof. Dr. Halis DOKGÖZ

Doç. Dr. Hakan KAR

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin BALCI

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. M.Mustafa ARSLAN

Doç. Dr. Cem ZEREN

Yrd. Doç. Dr. Adnan ÇELİKEL

 

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şerafettin DEMİRCİ

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Berna AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURLA

 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tarık GÜNDÜZ

 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kemalettin ACAR

Doç. Dr. Bora BOZ

Doç. Dr. Ayşe KURTULUŞ

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR

Doç. Dr. Çetin Lütfi BAYDAR

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRER

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Prof. Dr. Ali Derya AZMAK

Prof. Dr. Gürcan ALTUN

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek DURAK

Prof. Dr. Atınç ÇOLTU

Prof. Dr. Recep FEDAKAR

Doç. Dr. Nursel TÜRKMEN

 

Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çetin Lütfi BAYDAR

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mahmut AŞIRDİZER

 

Emekli  Olmuş Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Serpil SALAÇİN (Dokuz Eylül Üniversitesi T.F. Adli Tıp A.D.)

Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL (Maltepe Üniversitesi T.F. Adli Tıp A.D.)

 

 

Listede adı bulunmayan veya yanlış yazılan meslektaşlarımızdan özür dilerim.

Bilgilerin düzeltilmesi veya eklenmesi için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden yada telefonumdan iletişime geçerseniz mutlu olurum.

                                                                                                                                                                    Saygılarımla

                                                                                                                                                            Uzm. Dr. Erdinç ÇAYLI

                                                                                                                                                     Isparta Adli Tıp Şube Müdürlüğü

Adli Tıp Anabilim Dalları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Adnan Menderes Üniversitesi TIp Fakültesi Adli Tıp Anablim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anbilim Dalı

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilm Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabimi Dalı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli TIp Anabilim Dalı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

Adli Tıp Mevzuatı

Zorla Kan Almayan Hekimin Yargıtay Beraat Kararı

Adli Tıp Kurumu Kanunu

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Adli Tabiplik Hizmetletleri ile Doğrudan İlgili Mevzuat

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanun

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

Otopsi İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Genelge  (148 Sayılı Genelge uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.)

HSYK'nın Ölü muayene ve Otopsi İşlemleri Hakkındaki Genelgesi ve ekleri (Mınnesota Protokolü)

Mesai Saatleri Dışında Otopsi Ücretleri Mahkeme Kararı - C.Dinç AÇIKGÖZ

Mesai Saatleri Dışında Otopsi Ücretleri Mahkeme Kararı - Celil DEMİRCAN

Sağlık Bakanlığı'nın Adli vakalara ait Fiyat tarifesi ile ilgili Genelgesi

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye Fiyat Listesi

HSYK Ölü Muayene ve Otopsi İşlemleri Genelgesi

Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi (2010)

Yargutay'ın, Üniversite Hastanelerinin Cinsel Saldırılarda Ruh Sağlığı Değerlendirmesi Raporlarını Kabul Edeceğine Dair Kararı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

Sağlık Bakanlığı Alkol Muayene Formu Yazısı